KATEGORIE FIRM

Informacja o wyborze projektu ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o.

Data dodania: 3.09.2020
Informacja o wyborze projektu ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o.

Informacja o wyborze projektu ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o. do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej informuje, że powziął informację o wyborze przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do dofinansowania projektu badawczo – rozwojowego spółki zależnej ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o. pod nazwą: „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania wielkogabarytowych odlewów z żeliwa sferoidalnego o specjalnych własnościach w technologii Full Mould, dedykowanych do produkcji narzędzi tłoczących w sektorze automotive”, złożonego w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka.

Suma kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 17.898.387,50 zł, a kwota dofinansowania to 7.481.798,13 zł. Emitent udzielił podmiotowi zależnemu promesy pożyczki w wysokości 10.500.000,00 zł przeznaczonej na finansowanie powyższego projektu badawczo – rozwojowego. RAFAMET S.A. i ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o. podejmą działania zmierzające do poszukiwania zewnętrznego źródła dofinansowania tego przedsięwzięcia.

***

RAFAMET S.A.

Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. z Kuźni Raciborskiej jest jednym z kilku na świecie producentów obrabiarek specjalnych do obróbki zestawów kołowych pojazdów szynowych (kolej, metro, tramwaje). Wykonuje również, na jednostkowe zamówienia, wielkogabarytowe obrabiarki specjalistyczne dla odbiorców w sektorach: energetycznym, maszynowym, stoczniowym oraz hutniczym. Udział eksportu w sprzedaży ogółem to około 68-85 proc. Kapitał zakładowy wynosi 43.187.010 zł.

* * *

Kontakt:

www.rafamet.com.pl

Magdalena Matusik
magdalena.matusik@adventure.media.pl

Adventure Media s.c. Agencja Public Relations
www.adventure.media.pl
tel. kom. 690 449 064

tel. 32 724 28 84
fax 32 417 01 70