KATEGORIE FIRM

Kwartalnik Spajanie Materiałów Konstrukcyjnych

Data dodania: 16.10.2020
Kwartalnik Spajanie Materiałów Konstrukcyjnych

Spajanie Materiałów Konstrukcyjnych to czasopismo poświęcone technologiom łączenia nierozłącznego i procesom pokrewnym, tj. spawaniu, zgrzewaniu, klejeniu metali i tworzyw, napylaniu i napawaniu regeneracyjnym, lutowaniu metali i kompozytów, cięciu termicznym, technikom gazowym stosowanych w spawalnictwie itp. Zawiera również informacje o nowatorskich metodach badawczych połączeń, obowiązujących normach, nowych urządzeniach i możliwościach ich zastosowania, a także o podstawowych zjawiskach występujących w czasie procesów łączenia nierozłącznego metali i tworzyw. Ponadto prezentowane są zagadnienia związane z automatyzacją procesów wytwórczych, wykorzystywanych w technologiach łączenia metali i tworzyw, zagadnienia bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska, badania mechaniczne i nieniszczące oraz problemy szkoleń spawalniczych. Kwartalnik Spajanie stanowi płaszczyznę wymiany doświadczeń technicznych przedstawicieli przemysłu oraz źródło fachowej wiedzy.

Czytelnikami Spajania są praktycy szukający informacji o nowościach technik łączenia, najnowszych materiałach, sprzęcie i osprzęcie do zgrzewania, spawania, lutowania, klejenia, napawania itd., projektanci instalacji, technolodzy, główni spawalnicy, kontrolerzy jakości i pełnomocnicy systemów jakości, warsztaty produkcyjne, ponadto placówki naukowo-badawcze, instytucje badawczo-wdrożeniowe oraz uczelnie.

Dystrybucja odbywa się przy współpracy z firmami GARMOND Press S.A. i KOLPORTER S.A. jak również poprzez bezpośrednią prenumeratę w redakcji oraz poprzez nasze uczestnictwo na targach i konferencjach.