KATEGORIE FIRM

Odlewnia RAFAMET „Filarem Ziemi Raciborskiej”

Data dodania: 26.10.2016
Odlewnia RAFAMET „Filarem Ziemi Raciborskiej”

Odlewnia RAFAMET jest jednym z tegorocznych laureatów nagrody „Filar Ziemi Raciborskiej”. Przedsiębiorstwo zostało formalnie zarejestrowane dwadzieścia lat temu, ale jego tradycje są znacznie dłuższe. Prestiżowa statuetka jest dla producenta z Kuźni Raciborskiej nie tylko wyróżnieniem zdobytym w jubileuszowym roku działalności, ale przede wszystkim zobowiązaniem do dalszego rozwoju. Nowe inwestycje Odlewni dowodzą, że w firmie nie ma mowy o stagnacji.
 

Odlewnia RAFAMET „Filarem Ziemi Raciborskiej”
 

Nagrody „Filar Ziemi Raciborskiej” zostały przyznane po raz ósmy. Od czterech lat uroczysta gala podczas której honoruje się laureatów, ma międzynarodowy charakter. Pomysłodawcą wydarzenia jest Raciborska Izba Gospodarcza, jej patronem Okresni Hospodarska Komora Opava.
O przyznaniu statuetek decyduje kapituła. Dziesięcioosobowe grono oceniając kandydatury bierze pod uwagę szereg czynników m.in. jakość oferowanych wyrobów i usług, działania z zakresu ochrony środowiska, jak również zaangażowanie w inicjatywy lokalne, czy społeczne, a także działalność na rzecz promocji miasta i powiatu raciborskiego.
IV Międzynarodowa Gala „Filar Ziemi Raciborskiej” odbyła się 20 października br. Jej organizatorem wydarzenia byli: Raciborska Izba Gospodarcza, Cech Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Prezydent Miasta Racibórz oraz Starosta Raciborski.

W tym roku kapituła przyznała osiem nagród w czterech kategoriach, tj: „Firma”, „Rzemiosło”, „Działalność społeczna” i „Współpraca transgraniczna”. Podczas uroczystości wręczono także Nagrodę Specjalną. Jednym z laureatów w kategorii „Firma” jest Odlewnia RAFAMET Sp. z o.o. Statuetkę odebrał Prezes Zarządu przedsiębiorstwa Adam Witecki, który podkreślił fakt, iż jest to nagroda dla wszystkich pracowników Odlewni RAFAMET, a jemu w udziale przypadł „tylko” zaszczyt jej reprezentowania na gali. W uroczystości wzięła udział także Główna Księgowa Spółki, Katarzyna Mencel-Murawska.

Firma z Kuźni Raciborskiej została nagrodzona w szczególnym dla niej roku, mija bowiem dwadzieścia lat samodzielnej działalności tego przedsiębiorstwa. Dzieje samej Odlewni rozpoczęły się jednak znacznie wcześniej, natomiast w 1996 roku Zespół Odlewni RAFAMET Spółka z o.o. został formalnie wydzielony ze struktury organizacyjnej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.

„Spółka-matka” do dziś posiada 100 proc. udziałów Odlewni, a obie firmy ściśle ze sobą współpracują. Siedzibą obu firm jest Kuźnia Raciborska, w której początki przemysłu dedykowanego branży kolejowej datowane są na rok 1846.

W bieżącym roku zmieniono nazwę przedsiębiorstwa. Historyczne miano Zespół Odlewni RAFAMET (odnoszący się do istniejących niegdyś dwóch odlewni żeliwa i odlewni metali nieżelaznych) skrócono do - funkcjonującej od lat i oddającej realia - nazwy Odlewnia RAFAMET Sp. z o.o.

Zmiana nazwy i poczynione w ostatnich latach modernizacje oraz inwestycje otwierają nowy rozdział w historii Odlewni RAFAMET. „Filar Ziemi Raciborskiej” jest wspaniałą formą uznania dla dotychczasowych osiągnięć przedsiębiorstwa. - Nagrodę traktujemy jako uhonorowanie pracy wielu osób, ale też i pewnego ciągu zdarzeń, które miały miejsce w tej firmie. Aż 75 proc. naszych produktów jest eksportowanych, trafiają one głównie na rynek niemiecki, ale również do odbiorców z Czech, Włoch, Hiszpanii, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Słowacji i do USA - wyliczał prezes Adam Witecki. Jak dodawał, firma prowadzi rozmowy z przedstawicielami nowych rynków zbytu. „Filar Ziemi Raciborskiej” nie jest zatem ukoronowaniem działalności firmy, ale dodatkową motywacją do dalszego jej rozwoju. Potwierdzeniem tego są m.in. ostatnie inwestycje. - Jesteśmy przygotowani do intensyfikacji produkcji; zakupiliśmy nową mieszarko-nasypywarkę o dużej wydajności, zatem będziemy mogli produkować jeszcze taniej, lepiej i szybciej. Prowadzimy rozmowy o kolejnych inwestycjach, także proekologicznych - dodawał prezes Odlewni RAFAMET.

- Niegdyś wiązano nas wyłącznie z firmą RAFAMET, a obecnie jesteśmy coraz bardziej rozpoznawalni jako odrębny podmiot gospodarczy. Wiemy, że biznes to nie wszystko: angażujemy się w działania Raciborskiej Izby Gospodarczej, wspieramy projekty społeczne i charytatywne oraz staramy się być aktywni w naszym środowisku lokalnym. Tytuł „Filar Ziemi Raciborskiej” zobowiązuje - podsumował prezes Witecki.
 

* * *


 

Autor tekstu: Anna Koza, Adventure Media


 

* * *

 

Odlewnia RAFAMET z Kuźni Raciborskiej (dawniej Zespół Odlewni RAFAMET) należy do Grupy Kapitałowej RAFAMET, gdzie podmiotem dominującym jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. Odlewnia RAFAMET jest producentem odlewów żeliwnych z żeliwa szarego, sferoidalnego i stopowego. Specjalizuje się w produkcji jednostkowej i małoseryjnej odlewów ciężkich, z czego aż 70 proc. wyrobów jest eksportowanych. Odbiorcami są renomowani producenci maszyn zarówno w Polsce, jak i za granicą. Ponad 30 proc. odlewów produkowanych jest na potrzeby rynku niemieckiego. Wyroby trafiają głownie na rynek europejski, do odbiorców w Czechach, we Włoszech i Hiszpanii, na Węgry, do Norwegii i Finlandii.

Odlewnia RAFAMET współpracuje z Instytutem Odlewnictwa w Krakowie. Wykonuje odlewy na indywidualne potrzeby klientów, nowe zespoły modelowe oraz adaptacje modeli, oferuje ponadto usługi laboratoryjne, obróbkę cieplną oraz śrutowanie odlewów i konstrukcji stalowych. Przedsiębiorstwo posiada Zintegrowany System Zarządzania Jakością wg norm ISO 9001:2008 oraz ISO 14000:2004 potwierdzający wysoką jakość świadczonych usług i ich zgodność z wymaganiami ochrony środowiska.


 

* * *

KONTAKT:
www.zorafamet.pl

Aleksandra Dik
aleksandradik@adventure.media.pl
tel: 604 231 738


Adventure Media s.c. Agencja Public Relations
www.adventure.media.pl
tel. 32 724 28 84
fax 32 417 01 70