KATEGORIE FIRM

VI KONFERENCJA TECHNICZNA ONLINE pt. „Optymalizacja Konstrukcji Stalowych”

Data dodania: 20.08.2020
VI KONFERENCJA TECHNICZNA ONLINE pt. „Optymalizacja Konstrukcji Stalowych”

VI KONFERENCJA TECHNICZNA ONLINE pt. „Optymalizacja Konstrukcji Stalowych”

W tym roku Konferencja Techniczna Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych odbędzie się w nowej, internetowej formule. Decyzja ta jest wyrazem naszej troski o zdrowie uczestników wydarzeń organizowanych przez PIKS.

Tematyka VI Konferencji Technicznej, kierowanej przede wszystkim do kadry technicznej przedsiębiorstw branży budownictwa stalowego, będzie związana z optymalizacją konstrukcji stalowych na etapach projektowania i wykonawstwa.

Do udziału w Konferencji zapraszamy przedstawicieli firm projektowych, ale również produkcyjnych i montażowych, a także studentów i czynnych zawodowo inżynierów budownictwa.

Kliknięcie na powyższą grafikę otworzy zaproszenie

PROGRAM KONFERENCJI

9:00 – 9:10 – Otwarcie obrad

Sesja 1 OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI STALOWYCH W PROJEKTOWANIU

9:10 – 9:30 – Optymalizacja zużycia stali w zależności od rodzaju węzłów w stalowych konstrukcjach szkieletowych – Wioleta Barcewicz, Politechnika Warszawska

9:30 – 9:50 – Optymalizacja kosztów produkcji w oparciu o analizę parametryczną doczołowych połączeń śrubowych – Krzysztof Ostrowski, MTA Engineering sp. z o.o.

9:50 – 10:10 – Wielokryterialna optymalizacja konstrukcji stalowych na przykładzie obiektu przemysłowego – Paweł Kawecki, MOSTOSTAL Biuro Inżynierskie sp. j.

10:10 – 10:30 – Wykorzystanie blachownic z falistym środnikiem jako optymalna alternatywa do tradycyjnych blachownic stalowych – Wojciech Wojtusik, ZEMAN HDF sp. z o.o.

10:30 – 10:50 – Metodologia projektowania i realizacji obiektów w zakresie zrównoważonego budownictwa z zastosowaniem oceny cyklu życia budynku oraz pełnej analizy kosztowej – Maciej Chrzanowski, ArcelorMittal Steligence®

10:50 – 11:00 – Dyskusja

11:00 – 11:20 – Przerwa

11:20 – 11:30 – KONKURS

Sesja 2 OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI STALOWYCH W WYKONAWSTWIE

11:30 – 11:50 – Modele 3D konstrukcji stalowych eksportowane do wytwórni – Marcin Cabała, CONSTRUSOFT sp. z o.o.

11:50–12:10 – Automatyzacja procesów wytwarzania konstrukcji stalowych przy użyciu maszyn sterowanych numerycznie – Edward Buczak, AWEXIM sp. z o.o.

12:10–12:30 – Optymalizacja procesów wytwarzania konstrukcji stalowych – Sławomir Blank, MOSTOSTAL KIELCE S.A.

12:30–12:50 – Optymalizacja procesów spawalniczych konstrukcji stalowych – Janusz Pikuła, Sieć Badawcza Łukasiewicz – INSTYTUT SPAWALNICTWA

12:50 – 13:10 – Zespolone obiekty mostowe o małej i średniej rozpiętości. Zrównoważone projektowanie i realizacja – materiały, technologie, doświadczenia – Wojciech Ochojski, Technical Sales Manager Steligence®

13:10 – 13:20 – Dyskusja

13:20 – 13:30 – Ogłoszenie wyników konkursu i zamknięcie obrad

Koszt udziału w Konferencji to 300 zł + 23% VAT. Wpłaty należy dokonać na konto Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych Bank PEKAO S.A. Oddział Warszawa, nr konta:

98 1240 6003 1111 0000 4940 8959 z dopiskiem „Konferencja Techniczna PIKS”