KATEGORIE FIRM

ETCC - European Technical Coatings Congress

Data dodania: 19.08.2020
ETCC - European Technical Coatings Congress

ETCC2020 - European Technical Coatings Congress (www.etcc2020.org ) odbędzie się w dniach 3-5 września 2021 w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Z powodu światowych restrykcji związanych z  pandemią SARS CoV-2, pierwotnie zaplanowany termin kongresu ETCC2020 na 2-4.09.2020 został przesunięty na 03-05 września 2021.

Wszystkie dotychczasowe warunki i ustalenia, w tym:

 • Rejestracja do udziału w kongresie

 • Dokonane opłaty kongresowe

 • Przesłane wystąpienia w trakcie kongresu; referaty oraz postery

 • Rejestracje do udziału w wystawie

 • Zgłoszenia do sesji „Summer School” dla młodych naukowców

Pozostają ważne w nowym terminie kongresu.

Na prośbę osób zainteresowanych ustanowiono dodatkowy termin zgłaszania referatów i posterów: 30 grudnia 2020.

Więcej informacji na stronie: www.etcc2020.org

 

Kongres organizowany jest od 70. lat w różnych krajach europejskich. Po raz pierwszy odbywać się będzie w Polsce.

Prezentacje w trakcie Kongresu będą dotyczyły najnowszych osiągnięć naukowych i technicznych w zakresie farb i lakierów, klejów i materiałów budowlanych.

Tematyka referatów i posterów będzie obejmować w szczególności:

 • Najnowsze osiągnięcia naukowe techniczne w dziedzinie farb i lakierów, klejów i materiałów budowlanych

 • Stosowanie polimerów oraz pozostałych surowców i materiałów

 • Materiały do ochrony antykorozyjnej

 • Prawodawstwo dotyczące produktów i procesów

 • Kompozycje chemiczne produktów i ich własności

 • Zagadnienia bezpieczeństwa i ochrony środowiska

 • Postęp w technologii oraz produkcji

 • Urządzenia i instalacje produkcyjne

 • Metody i urządzenia do aplikacji

 • Badania i pomiary, systemy jakościowe

 • Degradacja termiczna i atmosferyczna powłok lakierowych.

 

Najważniejsze Fakty i Liczby dotyczące Kongresu:

(www.etcc2020.org/en/congress/summer-school).

 

Organizatorami kongresu ETCC2020 są:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem (www.sitpchem.org.pl ) oraz

Europejska Federacja FATIPEC - Federation of Associations of Technicians for Industry of Paints in European Countries (www.fatipec.com). Zaangażowanie w kongresie specjalistów z całego świata ułatwia fakt przejęcia obecnie przez FATIPEC kierownictwa w Globalnej Federacji CSI – Coatings Societies International (www.csi-coatings.org ).

 

ETCC2020 jest najbardziej prestiżowym i najważniejszym kongresem technicznym oraz naukowym wydarzeniem, platformą spotkań przemysłu z naukowcami z instytutów i uczelni. Będzie to doskonałą okazją do nawiązania współpracy międzynarodowej, zdobycia unikalnej wiedzy dotyczącej najnowszych osiągnięć w zakresie surowców, produktów, urządzeń, badań rozwojowych oraz testowania.

W trakcie kongresu oceniane będą wszystkie referaty wg ustalonych kryteriów, w tym: nowość naukowo-techniczna, możliwość zastosowania nowego opracowania, sposób prezentacji.

Federacja FATIPEC przyznaje nagrody po 1000 Euro za wyróżnione referaty w kategoriach:

 • najlepszy referat kongresu

 • najlepszy referat prezentowany przez młodych naukowców (wiek do 35 lat)

 • najlepszy referat o tematyce ekologicznej.

 • inne wyróżnienia przyznawane przez organizatorów

Przyznana zostanie także nagroda f. Vincentz

 

FATIPEC pokrywa pełne koszty uczestnictwa w Kongresie dla jednego młodego naukowca z każdego kraju członkowskiego

 

Dalsze, szczegółowe informacje dostępne są na stronie kongresu www.etcc2020.org

Kontakt e-mailowy: etcc2020@sitpchem.org.pl