KATEGORIE FIRM

Grupa Kapitałowa RAFAMET opublikowała wyniki finansowe uzyskane w I kwartale br.

Data dodania: 22.05.2017
Grupa Kapitałowa RAFAMET opublikowała wyniki finansowe uzyskane w I kwartale br.

Podsumowanie wyników finansowych GK RAFAMET

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej RAFAMET w I kwartale 2017 roku wynosiły 24,1 mln zł i były wyższe o 15,4%  od przychodów uzyskanych za I kwartał 2016 roku. 
Grupa Kapitałowa RAFAMET w I kwartale 2017 roku osiągnęła jednak stratę netto w wysokości 943 tys. zł. W porównywalnym okresie minionego roku osiągnięty zysk netto wynosił 507 tys. zł.

- Czynnikiem, który miał istotny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe było umocnienie się w pierwszym kwartale 2017 r. waluty krajowej w stosunku do walut rozliczeniowych kontraktów długoterminowych - wyjaśnia E. Longin Wons, Prezes Zarządu Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. - Pierwszy kwartał każdego roku rozliczeniowego jest zawsze dla nas trudny; wynika to z kolei z faktu, że ostatni kwartał zawsze jest najlepszy. Już obecnie wiemy, że i w tym roku największy wysiłek produkcyjno-sprzedażowy nastąpi w ostatnim kwartale br. Znacząca poprawa wyników firmy nastąpi więc w tym okresie - dodaje Prezes.

Większą część swoich przychodów, bo ponad 82%, GK RAFAMET zrealizowała na rynku zagranicznym. Główne kierunki sprzedaży w pierwszym kwartale br. to: Australia, Iran, Chiny, Tajlandia, Niemcy, Belgia, Włochy, Katar, Turcja, Węgry i Arabia Saudyjska. 
 

* * *

Autor tekstu: Anna Koza, Adventure Media

* * *

RAFAMET S.A.
Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. z Kuźni Raciborskiej jest jednym z kilku na świecie producentów obrabiarek specjalnych do obróbki zestawów kołowych pojazdów szynowych (kolej, metro, tramwaje). Wykonuje również, na jednostkowe zamówienia, wielkogabarytowe obrabiarki specjalistyczne dla odbiorców w sektorach: energetycznym, maszynowym, stoczniowym, hutniczym oraz zbrojeniowym. Udział eksportu w sprzedaży to około 70-80 proc. Kapitał zakładowy wynosi 43.187.010,00 zł.

* * *
Kontakt:
www.rafamet.com.pl

Aleksandra Dik
aleksandradik@adventure.media.pl
+ 48 604 231 738
Adventure Media s.c. Agencja Public Relations
www.adventure.media.pl
tel. 32 724 28 84
fax 32 417 01 70