Klaster Obróbki Metali

O firmie

Klaster Obróbki Metali jest największym klastrem branży metalowej i maszynowej w Polsce. Skupia blisko 100 firm działających w obszarze usług, produkcji i handlu, a także 20 partnerów strategicznych takich jak uczelnie, instytucje otoczenia biznesu oraz władze samorządowe. Współpraca w ramach klastra umożliwia łączenie potencjałów, wymianę doświadczeń, generowanie synergii oraz wzmacnia przewagi konkurencyjne.


Specjalizacje Klastra

maszyny i urządzenia rolnicze oraz dla przemysłu spożywczego
sektor medyczny: implanty, narzędzia dla ortopedii i traumatologii
osprzęt dla branży jachtowej
maszyny, urządzenia, konstrukcje stalowe dla budownictwa
meble metalowe
maszyny, urządzenia i części mechaniczne związane z obróbką metali
produkcja systemów i instalacji LPG
rozwiązania w obszarze elektromobilności
rozwiązania z zakresu automatyzacji i robotyzacji produkcji
specjalistyczne usługi kooperacyjne i podwykonawcze dla branży metalowej
usługi doradcze, informatyczne i szkoleniowe wspierające branżę
rozwiązania z zakresu Przemysłu 4.0


Kierunki rozwoju

realizacja wspólnych projektów technologicznych związanych z wprowadzeniem nowych produktów, tworzeniem konsorcjów w zakresie opracowania i wdrożeń innowacji, badań i rozwoju
działania wspierające internacjonalizację innowacyjnej przedsiębiorczości oraz ekspansję międzynarodową firm klastra
współpraca instytucjonalna z klastrami i organizacjami w celu wzrostu kompetencji

Klaster Obróbki Metali (0)

brak ocen